Vplivi na življenje in zdravje

Predstavljamo študije, mnenja, smernice in prispevke o tem, da vpliv večletnih zahtevnih gradenj in vpliv prometa hitrih cest v času uporabe, predstavlja takšno poslabšano kakovost bivanja, da to prekomerno vpliva na zdravje in življenje ljudi ter domačih živali, ki živijo ob njih. Posebno občutljiva skupina so otroci in kronični bolniki.

Gradnja 3ROS-jug vključuje vrtanje, miniranje, pilotiranje stebrov, uporabo težke gradbene mehanizacije, ogromno voženj kamionov. Gradnja traja 4 leta, vsak dan od 6. do 18. ure (sobota do 16. ure), razen nedelje!

Npr. nova odkritja dokazujejo, da škodljivi mikroskopski delci, ki prehajajo iz nosu neposredno v možgane (npr. PM 2,5, katerih glavni povzročitelj je promet), lahko povzročajo demenco, in da onesnažen zrak lahko vpliva celo na človekov DNK.

Študije, mnenja, smernice, prispevki so dostopni na spodnjih povezavah: