3ROS – jug

 1. podlaga: Uredba o državnem prostorskem načrtu
 2. kategorija: hitra cesta
 3. namen: zgotoviti medsebojno povezanost središč mednarodnega, nacionalnega in regionalnega pomena
 4. predviden promet: 20 000 tovornih vozil/dan
 5. cestnina: da
 6. umestitev: z rekonstrukcijo priključka NM-vzhod skozi stanovanjske soseske do priključka Osredek
 7. izvedba: grob gradbeni poseg – izven nivojska štiripasovnica (na nasipih, mostovih in viaduktih)
 8. dolžina: 5,5 km
 9. čas gradnje: 4 leta
  • 4 leta bo zaprt avtocestni priključek NM-vzhod  – ni predstavljene študije poteka prometa v času gradnje  – že gradnja veliko manjših posegov, ki smo jim bili priča v zadnjem času (kot. npr. kanalizacije, ki traja dva meseca) povzroči prometni kaos v Novem mestu
  • 4 leta ogromnih količin prahu iz gradbišč v stanovanjskih soseskah, 4 leta omejenega prezračevanja prostorov, 4 leta odrekanja pridelkom z vrtov in sprehodom v okolici (morda le z masko), 4 leta hrupa gradbenih strojev, vsak dan od 6. do 18. ure (sobota do 16. ure), razen nedelje
 10. cena: za 1. etapo gradnje v dolžini 5,5 km do Revoza: 20MIO EUR/km (110 MIO EUR za predvideno 4 letno gradnjo)
 11. vpliv na zdravje in življenje ljudi: študije in izvedensko mnenje iz leta 2020 izkazujejo doživljenjsko prekomerne škodljive vplive (gradnje in uporabe!) hitre ceste na zdravje in življenje ljudi in domačih živali, ki bodo živeli ob njej.

Slika1: Potek trase 3ROS-jug na podlagi sklepa Vlade RS 2009 izven urbanega dela Novega mesta

Rdeča barva:

3ROS-jug  s priključkom izven urbanega dela Novega mesta pri kraju Lešnica

Modra barva:

 1. novomeška mestna obvoznica na vzhodu (torej na mestu, kjer je sedaj locirana trasa 3ROS-jug!); ni poseganja v obstoječ AC priključek NM-vzhod, gradnja se začne neposredno iz obstoječega 1. rondoja,  s katerega je danes omogočen prihod na in z AC Nm-vzhod
 2. v sredini priključek do Revoza iz 3. osi-jug,
 3. spodaj priključevanje novomeške zahodne obvoznice na 3ros-jug

Prikaz predstavlja traso 3ROS-jug, imenovano varianta”V-vzhodna C”. S sklepom Vlade RS v letu 2009 je bilo odločeno, da se na podlagi tega prikaza izdela državni prostorski načrt za 3ROS-jug, ki pa na tej podlagi ni bil izdelan!

Opomba: Slika je fotografija računalniškega zaslona, narejena konec leta 2012, ko je bilo nekaj gradiva še dostopnega na spletni strani takratnega Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Sedaj tega gradiva in prikaza edine veljavne trase na spletu ni več mogoče najti.

Slika 2: Prikaz trase vzhodne mestne obvoznice in 3ROS-jug v grafičnem delu Občinskega prostorskega načrta MO NM 2009

Slika 3: Prikaz trase vzhodne mestne obvoznice in 3ROS-jug v grafiki strateškega dela Občinskega prostorskega načrta MO NM (sprememba 2018)

Slika 4:  Prikaz trase 3ROS-jug na mestu novomeške vzhodne obvoznice. S sklepom Vlade RS iz leta 2009 potrjena trasa V-vzhodna C je “izbrisana”. Državni prostorski načrt za 3ROS-jug se je v letu 2010 začel pripravljati s potekom trase tako, da se rekonstruira priključek AC NM-vzhod in s potekom skozi naselja Novega mesta (brez novih preverjanj te rešitve z drugimi možnimi z okoljskega, prostorskega, gradbeno-tehničnega in ekonomskega vidika – brez novega postopka s študijami variant), v nasprotju s Sklepom Vlade RS iz 2009. Leta 2012 je Vlada RS sprejela državni prostorski načrt s potekom te trase.