3ROS – jug

3. razvojna os-jug v enem delu ne poteka tam, kjer je bila predvidena, zato težave

Ko je država načrtovala umestitev 3. razvojne osi – jug v prostor, je leta 2009 kot najboljšo izmed šestih možnosti potrdila strokovno utemeljeno različico, ki je priključevanje hitre ceste na avtocesto LJ–ZG predvidela pri Lešnici (glej skico: rdeča črta). Istega leta je MONM sprejela Občinski prostorski načrt, v katerem je skozi naselje Ločna-Mačkovec predvidela t. i. ‘vzhodno obvoznico’ (glej skico: modra črta).

Kasnejša »optimizacija« že potrjene rešitve

V letu 2011 je bil javnosti razgrnjen osnutek prostorskega načrta, ki je predvidel potek 3. razvojne osi-jug s priključevanjem na obstoječem AC priključku NM-vzhod – torej za cca 2,5 km na drugi lokaciji, kot je bila potrjena.

 

Priključek na AC bi moral biti pri Lešnici, kot je predvidela stroka in potrdila vlada. DARS je pojasnil, da je ta rešitev zgolj optimizacija najustreznejše variante. Država je obrazložitev sprejela, ne da bi posledice takšnega posega v urbani del Novega mesta strokovno presodila.

POSLEDICE “OPTIMIZACIJE”

PRIKLJUČEVANJE HC PRESTAVLJENO ZA CCA 2,5 KM  (iz neubranega v urbani del Novega mesta)

Poseg v obstoječ AC priključek NM-vzhod (rušitev in nova gradnja z večnivojskimi križanji)  – zaprt za cca. 4 leta

Preusmeritev vsega tovornega in drugega prometa:

–          na AC- priključek NM-zahod – obremenitev Ljubljanske ceste ter

–          na AC priključek Kronovo s potekom po lokalnih cestah, vključno s Šmarješko cesto

–          podaljšanje naših potovalnih časov

Gradnja izven nivoja obstoječega terena in obstoječih cest – nasipi in stebri

Prizadeta infrastruktura – motena oskrba z vodo, plinom, kanalizacija

Onemogočen dostop za pešce in kolesarje  – ograja in stebri

Ni kolesarskih stez in zazelenitve:

– predvidena brv za pešce in kolesarje ob hitri cesti

– predvideno vodenje kolesarskega in peš prometa znotraj obroča večinovjskih križanj cest;

dostop do soseda – pod viaduktom

HC štiripasovna – za evropski tranzit (36.500 vozil na dan, od tega cca 7000 tovornih vozil) in ne za novomeški promet

Plačljiva hitra štiripasovna cesta

Vplivi na okolje – vplivi na življenje in zdravje ljudi