3ROS – jug

3. razvojna os-jug v enem delu ne poteka tam, kjer je bila predvidena, zato težave

Ko je država načrtovala umestitev 3. razvojne osi – jug v prostor, je leta 2009 kot najboljšo izmed šestih možnosti potrdila strokovno utemeljeno različico, ki je priključevanje hitre ceste na avtocesto LJ–ZG predvidela pri Lešnici (glej skico: rdeča črta). Istega leta je MONM sprejela Občinski prostorski načrt, v katerem je skozi naselje Ločna-Mačkovec predvidela t. i. ‘vzhodno obvoznico’ (glej skico: modra črta). Najustrezneješa rešitev je bila izbrana na podlagi ŠTUDIJE VARINAT, ki je dostopna TUKAJ. Ta rešitev je bila potrjena tudi s sklepm Vlade RS, ki je sklenila, da se na podlagi naujstreznejše variante izdela državni prostorski načrt in posledično izda gradbeno dovoljenje. Sklep je dostopen TUKAJ.

Kasnejša sprememba že potrjene rešitve

V letu 2011 je bil javnosti razgrnjen osnutek prostorskega načrta, ki ni bil izdelan na podlagi izbrane naujstreznejše variante, ampak s potekom 3. razvojne osi-jug za cca 2,5 km zahodneje od potrjene variante, t.j. s potekom skozi urbani del Novega mesta in s priključevanjem na obstoječem AC priključku NM-vzhod. S to rešitvijo je dejansko ukinjena novomeška vzhodna obvoznica, saj jo hitra cesta, predvidena za mednarodni tranzit, povozi.

 

Ministrstvo trdi, da je ta sprememba trase le optimizacija izbrane najustreznejše variante, ne da bi posledice takšne rešitve strokovno preverilo z alternativnimi trasami, ki vključuje tudi ustrezno okoljsko presojo.

Več o posledicah t.i.  “OPTIMIZACIJE” v zavihku gradbeno dovoljenje.