Arhivi Kategorije: Aktualno

ODZIV CI NA PRIKAZ NASPROTNIH DEJSTEV DARS-a

V CI 3ROS-jug se čutimo dolžni dati pojasnilo v zvezi z odzivom DARS, objavljenem na: https://www.dolenjskilist.si/2023/05/12/275227/novice/bela_krajina/Prikaz_nasprotnih_dejstev_Odprto_pismo_Belokranjcem_o_tretji_razvojni_osi/. Pojasnjujemo, da smo v pismu predstavili dejstva o tem,  kdaj so se začeli pripravljati dokumenti, ki so podlaga za postopke za gradnjo. Za javnost in tiste prebivalce, ki nestrpno čakajo na začetek gradnje 3. osi, je namreč nebistveno, kdaj je kdo komu predal projekt v investitorstvo. Kot že povedano, je pomembno zgolj to, kdaj so bile sprejete podlage, ki omogočajo pripravo dokumentacije za gradbeno dovoljenje. To pa je bilo za predor skozi Gorjance v letu 2012 in leta 2017 za gradnjo 3.osi od Malin do MMP Metlika. Zakaj so bile izvedene ključne aktivnosti za pridobitev teh gradbenih dovoljenj šele po letu 2021, tudi za nas ostaja neznanka. Tudi ne vemo, kdo je kriv za to, da se je predvidena mestna obvoznica, katere soinvestitorja bi morala biti novomeška občina in država in ji tudi nikoli nihče ni nasprotoval, »čez noč« spremenila v sporno hitro tranzitno plačljivo cesto, ki jo zdaj financira in gradi DARS. Tako kot mi vse akterje že leta pozivamo, da razveljavijo državni prostorski načrt za spornih 2,5 km, pa smo vedno neuslišani, tudi nas ne bodo dosegli nobeni pozivi, da naj dopustimo, da nam ta cesta uniči bivalno okolje, domove, zdravje, življenje. Etično in odgovorno bi bilo, da bi predstavniki občine in države skupaj z zainteresirano javnostjo poiskali ustreznejše rešitve, ki ne bi prizadele (toliko) ljudi, pa za to ni bilo posluha. Opozarjamo še, da je prikaz stanja za 1. in 2. etapo 3.os-jug na spletni strani DARS na dan 14. 5. 2023 zavajajoč. DARS-ov »semafor« prikazuje, da je gradbeno dovoljenje za ti dve etapi že pridobljeno, čeprav je DARS tudi sam pojasnil, da gradbeno dovoljenje za ti dve etapi še pridobiva. Prejšnje gradbeno dovoljenje je bilo namreč odpravljeno, kar pomeni, kot da ga nikoli ni bilo.

V zvezi s 3. in 4. etapo od Revoza, s predorom skozi Gorjance do Malin, za katero, pravi DARS, da je vložil vlogo za gradbeno dovoljenje že februarja 2023, pa pojasnjujemo, da smo glede tega iz uradnih objav državnega portala eUprava in Ministrstva za naravne vire in prostor, pridobili povsem drugačne podatke. Namreč na navedenih portalih še danes ni objavljene vloge za izdajo tega gradbenega dovoljenja. Vloga bi morala biti v skladu z določili 68. člena Gradbenega zakona objavljena v sistemu eGraditev in na državnem portalu e-uprava. Kaj je torej razlog, da od februarja 2023, ko naj bi bila po trditvah DARS-a, vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, še ni javne objave? Tudi iz podatkov »semaforja« na spletni strani DARS (https://www.dars.si/Infrastrukturni_projekti/Tretja_razvojna_os) ne izhaja, da bi bila projektna dokumentacija (PGD) za ti dve etapi že izdelana. Razbrati je, da je v izdelavi. Prav tako ni moč razbrati, da je bila vložena vloga za izdajo gradbenega dovolejnja (navedeno je, da se aktivnosti še niso pričele). Ne glede na ta dejstva pa DARS-u predlagamo, da uvede novo prakso in interes sodelovanja z (zainteresirano) javnostjo pokaže na način, da vedno, ko bo katerakoli vloga DARS-a za izdajo gradbenega dovoljenja objavljena na portalu e-uprava, to javnosti nemudoma sporoči preko različnih medijev. Uvedbo takšnega ravnanja sicer DARS-u ne nalaga noben predpis, vendar bi pa ravno takšna praksa preprečila gradnje okoljsko ali kakorkoli drugače za javnost nesprejemljivih projektov, saj po preteku 30 dni od objave vloge, sodelovanje javnosti ni več mogoče oziroma javnost ponavadi za takšne projekte izve, ko nima več možnosti vplivanja nanje.

Po pojasnilih DARS-a torej lahko zaključimo le, da od leta 2012 še za nobeno etapo nima gradbenega dovoljenja oziroma, da je gradnja 3. osi skozi Belo krajino še zelo »v megli«.

 

ODPRTO PISMO BELOKRANJCEM

Belokranjci, zbudite se! Vse vlade vas vlečejo za nos, ker dejansko NI OVIR ZA GRADNJO 3OSi V BELI KRAJINI!

Odločevalci že desetletje govorijo, da ni mogoče zgraditi 3. razvojne osi do Bele krajine zaradi zapletov v Novem mestu. To pa je velika laž!

Gradnja avtoceste oz. hitre ceste – 3osi (HC) se lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje pa se izdaja na podlagi državnega prostorskega načrta, ki ga sprejme Vlada RS.

Vlada RS je leta 2012 sprejela državni prostorski načrt za gradnjo 3osi od Novega mesta do Malin (Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka MalineDPN NM). Ni pa sprejela prostorskega načrta od Malin do mejnega prehoda Metlika. Zakaj? Verjetno zato, ker je bila zainteresirana zgolj za gradnjo HC do Revoza.

Gradbeno dovoljenje, ki je bilo leta 2022 odpravljeno, je bilo namreč izdano na podlagi DPN NM, pa še to zgolj za gradnjo 5,5 km HC, t.j. od obstoječega priključka AC NM-vzhod do Revoza (1. in 2. etapa). Za etapi (3 in 4) od Revoza do Malin pa še niti projektna dokumentacija ni izdelana. Torej od leta 2012 še ni bilo interesa za gradnjo predora skozi Gorjance.

Belokranjci pa imate od leta 2017 svoj državni prostorski načrt (Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in priključka Črnomelj jugDPN Bela krajina). Zakaj šele od leta 2017, tudi mi ne vemo. Že pred leti smo se sestali z župani Metlike, Črnomlja in Semiča v Metliki, da jih seznanimo, da bodo zaradi zgoljufane trase HC v Novem mestu problemi, zato naj pritisnejo na odgovorne v Ljubljani za čimprejšnjo pripravo dokumentacije za gradnjo 3osi z začetkom v Beli krajini.

Od leta 2017 torej Belokranjci imate svoj DPN Bela krajina in s tem podlago za odkupe zemljišč, parcelacije, izdelavo projektne dokumentacije in s tem podlage za vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. To, da ni mogoče začeti z gradnjo 3osi v Beli krajini, dokler ne bo zgrajen del HC v Novem mestu, je nesramna laž. Zavajanje. In ustvarjanje pritiska na našo civilno iniciativo. Če boste verjeli temu, potem verjamete tudi, da v Beli krajini ne more biti zgrajen noben vodovod, dokler ne bo ta zgrajen v Novem mestu.  Dejstvo je, da če bi bila država resna (beri: zainteresirana), bi se postopki za gradnjo 3osi v Beli krajini lahko začeli že zdavnaj, oziroma vsaj leta 2017, ko je bil sprejet vaš DPN Bela krajina. Novo mesto je namreč z Osrednjo Slovenijo povezano, vi pa ne. Kdo torej bolj rabi cesto? To dopovedujemo odločevalcem že vsa leta. Večkrat smo že predlagali, da:

 • bi se moral najprej začeti graditi predor skozi Gorjance,
 • naj se sredstva, namenjena za gradnjo 3osi v Novem mestu preusmerijo na 3os za Belo krajino,
 • naj v Novem mestu začno z gradnjo predvidene mestne obvozne ceste (ki bo najprej reševala novomeški promet), sočasno pa
 • se s strokovnimi podlagami in v sodelovanju z javnostjo poišče najustreznejša varianta poteka dela 3osi (ki bo reševala ves evropski tranzit), ki zdaj poteka skozi NM in je sporen.

Dragi Belokranjci! Ne želimo se opravičevati, ker se že 12 let borimo:

 • za ohranitev še dokaj zdravega življenjskega okolja in s tem za dostojno življenje v naših domovih in domovih naših zanamcev,
 • za razvoj Novega mesta, ki bi ga predvidena HC na lokaciji, ki so nam jo nezakonito vsilili, zavrla in
 • za boljšo prometno ureditev Novega mesta, saj HC s potekom skozi urbano naselje Novega mesta brez priključkov na lokalne ceste ne bi rešila zastojev novomeškega prometa.

Želimo vam vse dobro in da vztrajate na čimprejšnjih aktivnostih za gradnjo 3osi na vašem območju, ker imate za to vse pogoje!

Srečno!

Civilna iniciativa 3ROS-jug

 

IZJAVA MINISTRICE ZA INFRASTRUKTURO

Sedanja ministrica za infrastrukturo ga. Alenka Bratušek, je na zaslišanju za ministrico dne 12. 1. 2023 na 14. seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor člane odbora in s tem tudi javnost seznanila, da je gradbeno dovoljenje za gradnjo južnega dela 3.razvojne osi, 1. in 2.etapa že izdano in da se čaka na pravnomočnost. Mi vemo, da to ni res. Gradbeno dovoljenje je bilo z našo uspešno tožbo odpravljeno. Če je odpravljeno, to pomeni, da ga ni več. V teku pa je ponovni postopek za izdajo gradbenega dovoljenja.

Iz navedenega je moč zaključiti, da je ministrica povsem napačno informirana in da pred odborom in javnosti širi neresnice, kar potrjuje tudi članek na: https://www.ostro.si/si/razkrinkavanje/objave/za-juzni-del-tretje-razvojne-osi-ni-izdanega-gradbenega-dovoljenja (Izjava ministrice je na TV SLO 3, 12. 1. 2023, na 9:47 minuti).

DRŽAVNI PROSTORSKI AKTI NISO PRAVNOMOČNI AKTI

Zasledili smo, da so raziskovalni novinarji spletnega portala OŠTRO dne 2. 2. 2023 razkrinkali netočno navajanje informacij glede možnosti sprememb že sprejetih državnih prostorskih načrtov, konkretno glede Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline (Uredba). Ugotovili so, da je nepravilne informacije o tem javnosti plasiral spletni portal Moja Dolenjska.

Več o tem si lahko preberete na portalu Oštro: https://www.ostro.si/si/razkrinkavanje/objave/drzavni-prostorski-nacrti-niso-pravnomocni-akti

Komentar CI: Tudi v članku Portala OŠTRO je nekaj nepravilnosti glede uporabe veljavnih predpisov, ki za naš konkreten primer ne veljajo v celoti. A naša spletna stran ni namenjena pravnim razlagam. Vsekakor pa drži, da:

 • Uredba ni in ne more postati pravnomočna in
 • na podlagi ugotovljene nezakonitosti Uredbe ni mogoče izdati gradbenega dovoljenja za gradnjo, ki je z njo predpisana.

Iz vsebin obeh portalov pa vsekakor lahko razberemo, da na ministrstvu še teče ponovni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo 3. razvojne osi-jug 1. in 2. etapa na podlagi Uredbe in ni videti, da se bo kaj kmalu zaključil.

Odziv CI na izjave župana Macedonija v oddaji 24urZVEČER

V soočenju kandidatov za župane v oddaji 24urZvečer na POP TV dne 14. 11. 2022 je bilo s strani novomeškega župana Macedonija povedanih nekaj neresnic v zvezi z našo iniciativo in gradnjo tretje razvojne osi.

Na izjave župana smo se odzvali. Naš odziv je bil

– dne 16. 11. 2022 povzeto objavljen na spletni strani 24ur.com:

https://www.24ur.com/novice/dejstva/kdo-zavira-gradnjo-tretje-razvojne-osi-v-novem-mestu.html

– dne 17. 11. 2022 pa v celoti objavljen v tiskani izdaji Dolenjskega lista v rubriki “Rezervirano za vas”.

UPRAVNO SODIŠČE UGODILO TOŽBI

Upravno sodišče RS je s sodbo ugodilo tožbi Civilne iniciative 3ROS-jug zoper gradbeno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor, ki ga je to izdalo družbi Dars d.d. za gradnjo južnega dela 3. razvojne osi. Gradbeno dovoljenje je odpravilo zaradi neizkazanih vplivov hitre ceste na zrak, hrup in zaradi neizkazane skladnosti s predpisi o varstvu kulturne dediščine. Zadevo je vrnilo v ponovni postopek na Ministrstvo za okolje in prostor.

 

Sporočilo o vloženi tožbi

Seznanjamo vas, da smo 6. 12. 2021 na Upravno sodišče RS vložili tožbo zoper gradbeno dovoljenje za gradnjo južnega dela 3. razvojne osi (1. in 2. etapa), ker je Ministrstvo za okolje in prostor družbi Dars d.d. dovolilo gradnjo štiripasovne daljinske tranzitne ceste SKOZI ULICE naselja Novega mesta in NE MIMO Novega mesta, kot je to pogosto zavajajoče predstavljeno javnosti in medijem celo s strani novomeškega župana.

Za odsek pri Novem mestu izgubljen evropski denar

Izsek iz časopisa Delo z dne 24. 8. 2021: »Medtem ko se postopki gradnje premikajo na severnem delu tretje osi, gre počasneje na južnem kraku. Darsu še ni uspelo pridobiti gradbenega dovoljenja za okoli sto milijonov evrov vreden odsek okoli Novega mesta. Civilna iniciativa je bila namreč uspešna v tožbi na upravnem sodišču, na Darsu pa zdaj pravijo, da gradbeno dovoljenje za 5,5 kilometra dolgi odsek hitre ceste od priključka Novo mesto vzhod na dolenjski avtocesti do priključka Osredek od ministrstva za okolje in prostor pričakujejo v kratkem.

Za ta odsek so nameravali porabiti 40 milijonov evrov evropskih sredstev, a nanje v Darsu ne računajo več. Denar bi namreč morali počrpati do konca leta 2023, ko se iztečejo podaljški finančne perspektive 2014–2020. »Zato smo zaradi dolgotrajnega postopka pridobitve gradbenega dovoljenja, tveganja zaradi morebitnega vlaganja pritožb civilnih iniciativ in podaljšanega roka izvedbe zaradi okoljevarstvenih zahtev ministrstvu za infrastrukturo predlagali kot nadomestni projekt severni del tretje razvojne osi, in sicer sklopa Gaberke in Jenina,« pravijo na Darsu in dodajajo, da financiranje novomeškega odseka ni ogroženo.
Na Službi vlade za razvoj in kohezijsko politiko (SVRK) so potrdili, da so denar, predviden za ta del tretje osi, z namenom zagotavljanja čimbolj učinkovitega črpanja evropskih kohezijskih sredstev prerazporedili na druge projekte. Odsek okoli Novega mesta pa bo mogoče umestiti v novo finančno sedemletko 2021–2027, še dodajajo.
«

»Od Osredka se tretja os nadaljuje v predor Gorjanci do Malin. SVRK je prejšnji teden odobril evropska sredstva za izdelavo dokumentacije za tretjo os priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika ter do priključka Črnomelj jug. Za osem milijonov evrov vreden projekt bo evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 2,2 milijona evrov.«

Javna objava dokumentacije za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo južnega dela 3. razvojne osi

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 18. 12. 2020 na spletni strani e-uprave objavilo dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo južnega dela 3. razvojne osi, 1. in 2. etape hitre ceste med AC Ljubljana – Obrežje in priključkom Maline s priključki na gospodarsko javno infrastrukturo in zunanjo ureditvijo.

Javna objava je dostopna tukaj. Dokumentacija je dostopna tukaj.

POMEMBNO ZA ŠIRŠO JAVNOST:

1. Povzetek Študije prometa v času gradnje hitre ceste – 3. razvojne osi-jug (od priključka AC NM-vzhod do Osredka – 5,5 km):

 • Čas gradnje: 48 oz. do 50 mesecev
 • Predlagani optimalni scenariji S5, S7, S9, ki naj bi zagotavljali izvajanje gradnje z najmanjšim vplivom na vsakdanje prometne razmere – skupna rešitev: popolna zapora AC priključka NM-vzhod (predvidena je nova gradnja priključka AC NM – vzhod na območju obstoječega priključka).
 • Na ravni celodnevnih prometnih obremenitev se bo promet preusmeril na tri AC priključke, in sicer: na priključek AC NM- zahod 50 %, AC Kronovo 38 %, in priključek AC Mirna peč 12 %. Zaradi take prerazporeditve prometa bo novomeško glavno cestno omrežje še dodatno obremenjeno in to: Ljubljanska cesta od priključka Karteljevo do krožišča v Bršljinu za 50%, Andrijaničeva cesta od krožišča v Bršljinu do krožišča tabletka do 50 %, Otoška cesta od Qlandije preko krožišča v Mačkovcu do priključka Kronovo do 40 %, Mirnopeška cesta od priključka Mirna peč do krožišča v Bučni vasi do 80 %. V mestnem delu pa Ljubljanska cesta od občine do Bršljina in Straške ceste do 25 %, poleg navedenega pa tudi Šmarješka cesta in nekatere lokalne ceste znotraj Novega mesta.

Opomba CI: V zaključku prometne študije (stran 57) so predlogi za izboljšanje prometnih razmer med gradnjo po scenarijih S5, S7 in S9, ki ne podajo nobene rešitve, ker ustrezne rešitve zaradi odstranitve obstoječega AC NM-vzhod in gradnje novega AC NM-vzhod, dejansko ni. Če bi se gradnja 3. osi-jug izvajala s priključkom pri Lešnici in z gradnjo novomeške vzhodne obvoznice (varianta V-vzhodna C), kot je bilo to predvideno tudi v OPN MONM 2009, bi se lahko izognili prometnemu kaosu, ki je prikazan v študiji in bo lahko sledil v realnosti.

2. Vplivno območje

Povzetek Poročila o vplivih na okolje: Skupni vplivi gradnje in obratovanja nove državne ceste in priključnih deviacij na življenje in zdravje ljudi (onesnaženost zraka, hrup ter vibracije) so ocenjeni kot veliki, a zaradi omilitvenih ukrepov (zaščitne ograje, mokrenje gradbišč, pasivna zaščita nekaterih stavb) –  nebistveni.

Seznam parcel (in seznam priloženih podatkov z metodologijo), na katere bodo segali vplivi (podatki Ministrstva za okolje in prostor):

3. Pripombe in priglasitev udeležbe

Pripombe na dokumentacijo lahko zainteresirana javnost (fizične in pravne osebe) posredujejo v roku 30 dni od objave javnega naznanila (od 18. 12. 2020 do 18. 1. 2021), v pisni obliki na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na gp.mop@gov.si, s sklicem na številko zadeve 35105-37/2020.

V roku 30 dni od objave javnega naznanila, lahko priglasijo svojo udeležbo v postopek, pisno, na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na gp.mop@gov.si, s sklicem na številko zadeve 35105-37/2020:

 • lastnik nepremičnine in imetnik druge stvarne pravice na nepremičnini, ki je predmet izdaje gradbenega dovoljenja,
 • lastnik zemljišča, ki meji na nepremičnine, na katerih je nameravana gradnja,
 • druga oseba, če izkaže, da bi nameravana gradnja zaradi svojega vpliva med gradnjo in po njej lahko vplivala na njene pravice in pravne koristi oziroma na njeno nepremičnino, pri čemer se za pravno korist šteje zlasti korist, ki se nanaša na namensko rabo zemljišča oziroma objekta, na ukrepe za zmanjšanje emisij, odmike od parcelnih meja in sosednjih stavb, ukrepe za preprečevanje širjenja požara na sosednje objekte, dostope in površine za gašenje in reševanje ter mehansko odpornost in stabilnost nepremičnine v lasti stranskega udeleženca,
 • lastnik nepremičnin in oseba s stalnim prebivališčem na vplivnem območju, prikazanem v poročilu o vplivih na okolje,
 • druga oseba, če izkaže, da bi nameravana gradnja zaradi predvidenih obremenitev okolja med gradnjo in po njej lahko vplivala na njene pravice in pravne koristi,
 • nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja ali ohranjanja narave, ki ima v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja ali ohranjanje narave, poseben status in v skladu s predpisi izpolnjuje pogoje za udeležbo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja,
 • civilna iniciativa v skladu z drugim in tretjim odstavkom 54. člena GZ.