3ROS – JUG V MEDIJIH

2023

Civilna iniciativa vložila tožbo zoper gradbeno dovoljenje za del tretje razvojne osi (RTV SLO, 21. 8. 2023)

Sedaj živimo v raju, potem bo pekel (revija Jana, št. 20, 16. 5. 2023)

Dejstva (24ur.com 14. 4. 2023) 

2022

Civilna iniciativa dosegla ponovno odločanje o gradbenem dovoljenju za 3. razvojno os v Novem mestu (MMC, 7 .7. 2022)

Dars ostal brez gradbenega dovoljenja, Dolenjski list 7. 7. 2022

2021

Tretja razvojna os bo še počakala, vložena je tožba (Dolenjski list, 6. 12. 2021)

Ministrovo nespodobno povabilo (DL, 18. 11. 2021)

Tretja razvojna os: Upajo, da se tokrat ne bo zapletlo (Dolenjski list, 29. 10. 2021)

Izdano gradbeno dovoljenje za hitro cesto od AC priključka za Revoz; gradnja pomladi? (Dolenjski list, 21.10.2021)

Ne dajo priključka, ne dajo naselij (DolenjskiList,_9.9.2021)

Za odsek pri Novem mestu izgubljen evropski denar (Delo, 24. 8. 2021)

2020

Bo ministrova napoved obveljala? (Dolenjski list, št. 48, 26. 11. 2020)

Prispevek na televiziji Vaš kanal, dne 12. 8. 2020: Bo pri 3. razvojni osi upoštevno mnenje prebivalcev?

Prispevek na televiziji Vaš kanal, dne 11. 8. 2020: Upravno sodišče ugodilo prebivalcem

Upravno sodišče ugodilo tožbam v zvezi s 3. razvojno osjo

Odprto pismo novomešemu županu: Zakaj DARS skriva javno študijo? in Odgovor na odrto pismo

Pisni odziv CI 3ROS-jug na izjavo ministra za okolje in prostor

Civilna iniciativa zahteva razveljavitev državnega prostorskega načrta

Prispevek v Slovenski kroniki na TV Slovenija 1, dne 14. 5. 2020 

Gradnja 3. razvojne osi se odmika

Tretja razvojna os: Zavržena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja

2019

Kljub opominu Evropske komisije se izključevanje javnosti nadaljuje

Na izrednem zboru krajanov o okoljevarstvenem soglasju za tretjo razvojno os

Poziv za javnost: Tretja razvojna os – okoljevarstveno soglasje

2018

Priprava in sprejem prostorskih načrtov v Republiki Sloveniji – ugotovitve Evropske komisije

Proti geodetom Dolenjci vložili tožbo

Rešitve novomeškega prometa: Namesto vzhodne obvoznice plačljiva hitra cesta?

2017

Društvo Novo mesto je uspelo s pritožbo na Evropsko komisijo

2016

Po pritožbi Društva Novo mesto v zvezi s tretjo razvojno osjo Evropa zažugala Sloveniji

Opomin Evropske komisije v Slovenski kroniki na TV Slovenija 1, 28. 12. 2016

Traso prihodnje hitre ceste preiskuje EU

2013

Odziv krajevne skupnosti na pojasnilo MO NM k članku objavljenem v časniku Delo, 9. maja

Viadukt čez Krko bo prizadel 1100 ljudi

Namesto Trške gore bodo občudovali nasutje

2012

Odločno proti hitri cesti

Tretje osi ne bomo dovolili

Tranzitna 3.os naj gre iz mesta