EVROPSKA KOMISIJA UGOTAVLJA: CIVILNIM INICIATIVAM JE OMEJENA NJIHOVA PRAVICA DO DOSTOPA DO PRAVNEGA VARSTVA

Evropska komisija je naši državi poslala že tri uradne opomine (leta 2012, 2014, 2016), ker ta v zakonodaji (gradbeni/okoljski) ni zagotovila, da bi lahko civilne iniciative in nevladne organizacije imele dostop do upravnega sodišča, ne da bi morale predhodno sodelovati v upravnih postopkih. Komisija meni, da je zato civilnim iniciativam in nevladnim organizacijam omejena njihova pravica do dostopa do pravnega varstva.

­­­­­­­­­­­­­Ker Slovenija kljub več opominom Evropske komisije še vedno ni sprejela ustrezne zakonodaje, je Komisija Sloveniji konec oktobra 2020 poslala obrazloženo mnenje ter jo pozvala, naj izboljša svojo zakonodajo o dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah na podlagi direktive o presoji vplivov na okolje (Direktiva 2011/92/EU) in direktive o industrijskih emisijah (Direktiva 2010/75/EU). Obe direktivi države članice zavezujeta, da javnosti zagotovijo dostop do revizijskega postopka v zvezi z okoljskim odločanjem.

Komisija pošlje državi obrazloženo mnenje, kadar meni, da država ni izpolnila svojih obveznosti po zakonodaji EU. Obrazloženo mnenje pomeni formalno zahtevo za skladnost z zakonodajo EU. V njem pojasni, zakaj meni, da država krši zakonodajo EU. Zahteva tudi, da država EU v določenem času, običajno 2 mesecih, Komisijo obvesti o ukrepih, ki jih je sprejela.

Če Slovenija še vedno ne bo poskrbela za skladnost z zakonodajo EU, se lahko Komisija odloči, da bo zadevo predložila Sodišču EU. Če Slovenija ne bo sporočila pravočasno, katere ukrepe je sprejela za izvajanje direktiv, lahko Komisija zahteva, da ji Sodišče naloži kazen. Če Sodišče nato ugotovi, da je Slovenija kršila pravo EU, morajo nacionalni organi sprejeti ukrepe v skladu s sodbo Sodišča.

Slovenija ima zdaj na voljo dva meseca, da sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da bodo imele civilne iniciative in nevladne organizacije možnost dostopa do pravnega varstva tudi, če prej niso sodelovale v upravnem postopku, sicer se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču EU.

Vir: Evropska komisija https://ec.europa.eu/