CI ROS-jug je dobila pravico do sodelovanja v postopku izdaje gradbenega dovoljenja

Dars d.d. je 14. maja 2020 na Ministrstvo za okolje in prostor vložil vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo južnega dela 3. razvojne osi, 1. in 2. etape hitre ceste med AC Ljubljana-Obrežje in priključkom Maline, za gradnjo mostu in vzporednega mostu za pešce in kolesarje čez Krko.

V CI smo za vloženo vlogo izvedeli iz medijev in zato dne 17. 8. 2020 vložili zahtevo za vstop v postopek in priznanje stranske udeležbe v postopku. Ministrstvo nam je status s sklepom z dne 10. 9. 2020  (v priponki), priznalo.  To pomeni, da lahko pregledujemo vso dokumentacijo, pridobimo kopije dokumentacije, dajemo pripombe, sodelujemo na obravnavah, smo seznanjeni s potekom postopka, vlagamo pravna sredstva zoper odločitve,  itd.

Slika: Izsek sklepa Ministrstva za okolje in prostor o priznanju stranske udeležbe v postopku izdaje gradbenega dovoljenja

Na ministrstvu smo pridobili dokumente iz katerih izhaja, da je postopek za izdajo gradbenega dovoljenja sicer uveden, vendar je Dars d.d vložil nepopolno in očitno neustrezno projektno dokumentacijo, z neustreznim poročilom o vplivih na okolje, zato si še ni pridobil vseh pozitivnih mnenj k dokumentaciji. Ko bo investitor popravil dokumentacijo tako, da bodo lahko izdana pozitivna mnenja (vključno z mnenjem ARSO), bo moralo ministrstvo na svoji spletni strani in na spletnih straneh e-uprave objaviti vso dokumentacijo, ki je predmet izdaje gradbenega dovoljenja. Takrat bo možno dajanje mnenj in pripomb v roku 30 dni od dneva javne objave na spletnih straneh e-uprave.