Sporočilo o vloženi tožbi

Seznanjamo vas, da smo 6. 12. 2021 na Upravno sodišče RS vložili tožbo zoper gradbeno dovoljenje za gradnjo južnega dela 3. razvojne osi (1. in 2. etapa), ker je Ministrstvo za okolje in prostor družbi Dars d.d. dovolilo gradnjo štiripasovne daljinske tranzitne ceste SKOZI ULICE naselja Novega mesta in NE MIMO Novega mesta, kot je to pogosto zavajajoče predstavljeno javnosti in medijem celo s strani novomeškega župana.