Za odsek pri Novem mestu izgubljen evropski denar

Izsek iz časopisa Delo z dne 24. 8. 2021: »Medtem ko se postopki gradnje premikajo na severnem delu tretje osi, gre počasneje na južnem kraku. Darsu še ni uspelo pridobiti gradbenega dovoljenja za okoli sto milijonov evrov vreden odsek okoli Novega mesta. Civilna iniciativa je bila namreč uspešna v tožbi na upravnem sodišču, na Darsu pa zdaj pravijo, da gradbeno dovoljenje za 5,5 kilometra dolgi odsek hitre ceste od priključka Novo mesto vzhod na dolenjski avtocesti do priključka Osredek od ministrstva za okolje in prostor pričakujejo v kratkem.

Za ta odsek so nameravali porabiti 40 milijonov evrov evropskih sredstev, a nanje v Darsu ne računajo več. Denar bi namreč morali počrpati do konca leta 2023, ko se iztečejo podaljški finančne perspektive 2014–2020. »Zato smo zaradi dolgotrajnega postopka pridobitve gradbenega dovoljenja, tveganja zaradi morebitnega vlaganja pritožb civilnih iniciativ in podaljšanega roka izvedbe zaradi okoljevarstvenih zahtev ministrstvu za infrastrukturo predlagali kot nadomestni projekt severni del tretje razvojne osi, in sicer sklopa Gaberke in Jenina,« pravijo na Darsu in dodajajo, da financiranje novomeškega odseka ni ogroženo.
Na Službi vlade za razvoj in kohezijsko politiko (SVRK) so potrdili, da so denar, predviden za ta del tretje osi, z namenom zagotavljanja čimbolj učinkovitega črpanja evropskih kohezijskih sredstev prerazporedili na druge projekte. Odsek okoli Novega mesta pa bo mogoče umestiti v novo finančno sedemletko 2021–2027, še dodajajo.
«

»Od Osredka se tretja os nadaljuje v predor Gorjanci do Malin. SVRK je prejšnji teden odobril evropska sredstva za izdelavo dokumentacije za tretjo os priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika ter do priključka Črnomelj jug. Za osem milijonov evrov vreden projekt bo evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 2,2 milijona evrov.«