DRŽAVNI PROSTORSKI AKTI NISO PRAVNOMOČNI AKTI

Zasledili smo, da so raziskovalni novinarji spletnega portala OŠTRO dne 2. 2. 2023 razkrinkali netočno navajanje informacij glede možnosti sprememb že sprejetih državnih prostorskih načrtov, konkretno glede Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline (Uredba). Ugotovili so, da je nepravilne informacije o tem javnosti plasiral spletni portal Moja Dolenjska.

Več o tem si lahko preberete na portalu Oštro: https://www.ostro.si/si/razkrinkavanje/objave/drzavni-prostorski-nacrti-niso-pravnomocni-akti

Komentar CI: Tudi v članku Portala OŠTRO je nekaj nepravilnosti glede uporabe veljavnih predpisov, ki za naš konkreten primer ne veljajo v celoti. A naša spletna stran ni namenjena pravnim razlagam. Vsekakor pa drži, da:

  • Uredba ni in ne more postati pravnomočna in
  • na podlagi ugotovljene nezakonitosti Uredbe ni mogoče izdati gradbenega dovoljenja za gradnjo, ki je z njo predpisana.

Iz vsebin obeh portalov pa vsekakor lahko razberemo, da na ministrstvu še teče ponovni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo 3. razvojne osi-jug 1. in 2. etapa na podlagi Uredbe in ni videti, da se bo kaj kmalu zaključil.