IZJAVA MINISTRICE ZA INFRASTRUKTURO

Sedanja ministrica za infrastrukturo ga. Alenka Bratušek, je na zaslišanju za ministrico dne 12. 1. 2023 na 14. seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor člane odbora in s tem tudi javnost seznanila, da je gradbeno dovoljenje za gradnjo južnega dela 3.razvojne osi, 1. in 2.etapa že izdano in da se čaka na pravnomočnost. Mi vemo, da to ni res. Gradbeno dovoljenje je bilo z našo uspešno tožbo odpravljeno. Če je odpravljeno, to pomeni, da ga ni več. V teku pa je ponovni postopek za izdajo gradbenega dovoljenja.

Iz navedenega je moč zaključiti, da je ministrica povsem napačno informirana in da pred odborom in javnosti širi neresnice, kar potrjuje tudi članek na: https://www.ostro.si/si/razkrinkavanje/objave/za-juzni-del-tretje-razvojne-osi-ni-izdanega-gradbenega-dovoljenja (Izjava ministrice je na TV SLO 3, 12. 1. 2023, na 9:47 minuti).