ODZIV CI NA PRIKAZ NASPROTNIH DEJSTEV DARS-a

V CI 3ROS-jug se čutimo dolžni dati pojasnilo v zvezi z odzivom DARS, objavljenem na: https://www.dolenjskilist.si/2023/05/12/275227/novice/bela_krajina/Prikaz_nasprotnih_dejstev_Odprto_pismo_Belokranjcem_o_tretji_razvojni_osi/. Pojasnjujemo, da smo v pismu predstavili dejstva o tem,  kdaj so se začeli pripravljati dokumenti, ki so podlaga za postopke za gradnjo. Za javnost in tiste prebivalce, ki nestrpno čakajo na začetek gradnje 3. osi, je namreč nebistveno, kdaj je kdo komu predal projekt v investitorstvo. Kot že povedano, je pomembno zgolj to, kdaj so bile sprejete podlage, ki omogočajo pripravo dokumentacije za gradbeno dovoljenje. To pa je bilo za predor skozi Gorjance v letu 2012 in leta 2017 za gradnjo 3.osi od Malin do MMP Metlika. Zakaj so bile izvedene ključne aktivnosti za pridobitev teh gradbenih dovoljenj šele po letu 2021, tudi za nas ostaja neznanka. Tudi ne vemo, kdo je kriv za to, da se je predvidena mestna obvoznica, katere soinvestitorja bi morala biti novomeška občina in država in ji tudi nikoli nihče ni nasprotoval, »čez noč« spremenila v sporno hitro tranzitno plačljivo cesto, ki jo zdaj financira in gradi DARS. Tako kot mi vse akterje že leta pozivamo, da razveljavijo državni prostorski načrt za spornih 2,5 km, pa smo vedno neuslišani, tudi nas ne bodo dosegli nobeni pozivi, da naj dopustimo, da nam ta cesta uniči bivalno okolje, domove, zdravje, življenje. Etično in odgovorno bi bilo, da bi predstavniki občine in države skupaj z zainteresirano javnostjo poiskali ustreznejše rešitve, ki ne bi prizadele (toliko) ljudi, pa za to ni bilo posluha. Opozarjamo še, da je prikaz stanja za 1. in 2. etapo 3.os-jug na spletni strani DARS na dan 14. 5. 2023 zavajajoč. DARS-ov »semafor« prikazuje, da je gradbeno dovoljenje za ti dve etapi že pridobljeno, čeprav je DARS tudi sam pojasnil, da gradbeno dovoljenje za ti dve etapi še pridobiva. Prejšnje gradbeno dovoljenje je bilo namreč odpravljeno, kar pomeni, kot da ga nikoli ni bilo.

V zvezi s 3. in 4. etapo od Revoza, s predorom skozi Gorjance do Malin, za katero, pravi DARS, da je vložil vlogo za gradbeno dovoljenje že februarja 2023, pa pojasnjujemo, da smo glede tega iz uradnih objav državnega portala eUprava in Ministrstva za naravne vire in prostor, pridobili povsem drugačne podatke. Namreč na navedenih portalih še danes ni objavljene vloge za izdajo tega gradbenega dovoljenja. Vloga bi morala biti v skladu z določili 68. člena Gradbenega zakona objavljena v sistemu eGraditev in na državnem portalu e-uprava. Kaj je torej razlog, da od februarja 2023, ko naj bi bila po trditvah DARS-a, vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, še ni javne objave? Tudi iz podatkov »semaforja« na spletni strani DARS (https://www.dars.si/Infrastrukturni_projekti/Tretja_razvojna_os) ne izhaja, da bi bila projektna dokumentacija (PGD) za ti dve etapi že izdelana. Razbrati je, da je v izdelavi. Prav tako ni moč razbrati, da je bila vložena vloga za izdajo gradbenega dovolejnja (navedeno je, da se aktivnosti še niso pričele). Ne glede na ta dejstva pa DARS-u predlagamo, da uvede novo prakso in interes sodelovanja z (zainteresirano) javnostjo pokaže na način, da vedno, ko bo katerakoli vloga DARS-a za izdajo gradbenega dovoljenja objavljena na portalu e-uprava, to javnosti nemudoma sporoči preko različnih medijev. Uvedbo takšnega ravnanja sicer DARS-u ne nalaga noben predpis, vendar bi pa ravno takšna praksa preprečila gradnje okoljsko ali kakorkoli drugače za javnost nesprejemljivih projektov, saj po preteku 30 dni od objave vloge, sodelovanje javnosti ni več mogoče oziroma javnost ponavadi za takšne projekte izve, ko nima več možnosti vplivanja nanje.

Po pojasnilih DARS-a torej lahko zaključimo le, da od leta 2012 še za nobeno etapo nima gradbenega dovoljenja oziroma, da je gradnja 3. osi skozi Belo krajino še zelo »v megli«.