Prejeli smo gradbeno dovoljenje za gradnjo prvega dela (1. in 2. etapa) 3. razvojne osi-jug

V več medijih je bila v četrtek, dne 6. 7. 2023, objavljena novica o izdanem gradbenem dovoljenju za gradnjo 3. razvojne osi-jug (1. in 2. etapa).

Seznanjamo vas, da smo kot stranka postopka, omenjeno gradbeno dovoljenje po več poizvedbah na Ministrstvu za naravne vire in prostor in nato ugotovljene nepravilnosti pri vročanju s strani Pošte Slovenije (Novo mesto), prejeli šele danes, dne 24. 7. 2023.

Gradbeno dovoljenje je izdano družbi Dars d.d. za gradnjo 3. razvojne osi-jug, in sicer za gradnjo prvega dela (etapa 1 in etapa 2) v dolžini 5,052 km od priključka na avtocesto A2 pri Novem mestu-vzhod do priključka Osredek, vključno s Šentjoško cesto (v nadaljevanju GD). Namen  gradnje tranzitne šitripasovne hitre ceste je povezava med avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje in Republiko Hrvaško (v nadaljevanju HC). OPOMBA: Iz dokumentacije izhaja, da se prometna razbremenitev središča Novega mesta s predvideno HC ne načrtuje in ni predmet izdanega GD. Prometna razbremenitev kot obvoznica, s katero se povežejo državne ceste in s tem zagotovi prometna povezovalna cesta Šentjoška cesta, se načrtuje posebej, kot povezovalna zahodna obvozna cesta Novega mesta (gre za poseben projekt, ki se ne izvaja v okviru 3. razvojne osi). Objavljamo odločitev iz GD (brez obrazložitve) – glej GD- izrek.

Gradnja HC bo potekala približno 48 mesecev. Razdelitev gradnje prvega dela HC (etapa 1 in etapa 2) predvideva delitev na 5. faz gradnje. Zato bo prišlo tudi do bistvenih vplivov na potek prometa (tudi javnega, šolskih prevozov, itd.) v Novem mestu na cestah (Šmarješka, Otoška, Levičnikova, Andrijaničeva, Belokranjska, Ljubljanska,…) in vplivov zaradi intenzivnih gradbenih del na nekaterih novomeških ulicah. Javnost bomo po preučitvi GD v prihodnjih dneh seznanili s ključnimi rešitvami (faze gradnje, potek prometa, lokacije intenzivnih gradbenih del in zaščite stanovanjskih stavb, ipd.), ki izhajajo iz GD in dokumentacije (študij, elaboratov), ki so njegov sestavni del in bodo, če bo do gradnje prišlo, vplivale na vse Novomeščane in dnevne migracije v času gradnje HC.

Ali bomo zoper GD sprožili upravni spor na sodišču (pritožba namreč ni dovoljena), bomo javnost seznanili v roku 30 dni.