Arhiv Značk: Bela Krajina

ODPRTO PISMO BELOKRANJCEM

Belokranjci, zbudite se! Vse vlade vas vlečejo za nos, ker dejansko NI OVIR ZA GRADNJO 3OSi V BELI KRAJINI!

Odločevalci že desetletje govorijo, da ni mogoče zgraditi 3. razvojne osi do Bele krajine zaradi zapletov v Novem mestu. To pa je velika laž!

Gradnja avtoceste oz. hitre ceste – 3osi (HC) se lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje pa se izdaja na podlagi državnega prostorskega načrta, ki ga sprejme Vlada RS.

Vlada RS je leta 2012 sprejela državni prostorski načrt za gradnjo 3osi od Novega mesta do Malin (Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka MalineDPN NM). Ni pa sprejela prostorskega načrta od Malin do mejnega prehoda Metlika. Zakaj? Verjetno zato, ker je bila zainteresirana zgolj za gradnjo HC do Revoza.

Gradbeno dovoljenje, ki je bilo leta 2022 odpravljeno, je bilo namreč izdano na podlagi DPN NM, pa še to zgolj za gradnjo 5,5 km HC, t.j. od obstoječega priključka AC NM-vzhod do Revoza (1. in 2. etapa). Za etapi (3 in 4) od Revoza do Malin pa še niti projektna dokumentacija ni izdelana. Torej od leta 2012 še ni bilo interesa za gradnjo predora skozi Gorjance.

Belokranjci pa imate od leta 2017 svoj državni prostorski načrt (Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in priključka Črnomelj jugDPN Bela krajina). Zakaj šele od leta 2017, tudi mi ne vemo. Že pred leti smo se sestali z župani Metlike, Črnomlja in Semiča v Metliki, da jih seznanimo, da bodo zaradi zgoljufane trase HC v Novem mestu problemi, zato naj pritisnejo na odgovorne v Ljubljani za čimprejšnjo pripravo dokumentacije za gradnjo 3osi z začetkom v Beli krajini.

Od leta 2017 torej Belokranjci imate svoj DPN Bela krajina in s tem podlago za odkupe zemljišč, parcelacije, izdelavo projektne dokumentacije in s tem podlage za vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. To, da ni mogoče začeti z gradnjo 3osi v Beli krajini, dokler ne bo zgrajen del HC v Novem mestu, je nesramna laž. Zavajanje. In ustvarjanje pritiska na našo civilno iniciativo. Če boste verjeli temu, potem verjamete tudi, da v Beli krajini ne more biti zgrajen noben vodovod, dokler ne bo ta zgrajen v Novem mestu.  Dejstvo je, da če bi bila država resna (beri: zainteresirana), bi se postopki za gradnjo 3osi v Beli krajini lahko začeli že zdavnaj, oziroma vsaj leta 2017, ko je bil sprejet vaš DPN Bela krajina. Novo mesto je namreč z Osrednjo Slovenijo povezano, vi pa ne. Kdo torej bolj rabi cesto? To dopovedujemo odločevalcem že vsa leta. Večkrat smo že predlagali, da:

  • bi se moral najprej začeti graditi predor skozi Gorjance,
  • naj se sredstva, namenjena za gradnjo 3osi v Novem mestu preusmerijo na 3os za Belo krajino,
  • naj v Novem mestu začno z gradnjo predvidene mestne obvozne ceste (ki bo najprej reševala novomeški promet), sočasno pa
  • se s strokovnimi podlagami in v sodelovanju z javnostjo poišče najustreznejša varianta poteka dela 3osi (ki bo reševala ves evropski tranzit), ki zdaj poteka skozi NM in je sporen.

Dragi Belokranjci! Ne želimo se opravičevati, ker se že 12 let borimo:

  • za ohranitev še dokaj zdravega življenjskega okolja in s tem za dostojno življenje v naših domovih in domovih naših zanamcev,
  • za razvoj Novega mesta, ki bi ga predvidena HC na lokaciji, ki so nam jo nezakonito vsilili, zavrla in
  • za boljšo prometno ureditev Novega mesta, saj HC s potekom skozi urbano naselje Novega mesta brez priključkov na lokalne ceste ne bi rešila zastojev novomeškega prometa.

Želimo vam vse dobro in da vztrajate na čimprejšnjih aktivnostih za gradnjo 3osi na vašem območju, ker imate za to vse pogoje!

Srečno!

Civilna iniciativa 3ROS-jug