Zakaj Dars skriva javno študijo? Odprto pismo županu

Županu Mestne občine Novo mesto smo v odprtem pismu postavili nekaj vprašanj v zvezi z gradnjo tretje razvojne osi-jug. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.