Odgovor župana MO NM na naše odprto pismo

Župan MO NM je odgovoril na naša vprašanja. A v CI 3ROS-jug menimo, da prebivalci MO Novo mesto in širša javnost zaslužijo natančnejše obrazložitve, zato smo ga v odprtem pismu zaprosili za dodatna pojasnila.