Drugi odziv župana na naše odprto pismo

Odgovor župana MO NM, objavljen v DL z dne 9. 7. 2020

Na župana MO NM smo naslovili odprto pismo v zvezi z gradnjo 3ros-jug. Na naša vprašanja smo prejeli skop odgovor, zato smo na kabinet MO NM naslovili prošnjo za detajlnejša pojasnila. V Dolenjskem listu z dne 9. 7. 2020 je bil objavljen odgovor župana MO NM.