Ključne rešitve iz gradbenega dovoljenja za 3. razvojno os-jug (1. in 2. etapa)

Novomeško javnost in vse zainteresirane seznanjamos ključnimi rešitvami iz gradbenega dovoljenja ter priložene dokumentacije (študij, elaboratov) za gradnjo 3. razvojne osi-jug (1. in 2.etapa) od AC priključka NM-vzhod do priključka Osredek (če bo do gradnje prišlo). Gradnja HC bo potekala približno 48 mesecev. Razdelitev gradnje prvega dela HC (etapa 1 in etapa 2) predvideva delitev na 5. faz gradnje. Zato bo prišlo tudi do bistvenih vplivov na potek prometa (tudi javnega, šolskih prevozov, itd.) v Novem mestu na cestah (Šmarješka, Otoška, Levičnikova, Andrijaničeva, Belokranjska, Ljubljanska,…) in intenzivnih vplivov zaradi intenzivnih gradbenih del na nekaterih novomeških ulicah. Informacije o tem, kako bo potekal promet v Novem mestu v času najmanj 4 letne gradnje 5,052 km dolgega odseka hitre ceste in nekaj drugih informacij (faze gradnje, lokacije intenzivnih gradbenih del, lokacije stanovanjskih stavb, ki so predvidene za zaščito, ipd.), so dostopne na TEJ POVEZAVI.