VLOŽENA JE TOŽBA zoper gradbeno dovoljenje za gradnjo tretje razvojne osi-jug 1. in 2. etapa

Javnost seznanjamo, da smo na Upravno sodišče RS vložili tožbo zoper integralno gradbeno dovoljenje za gradnjo tretje razvojne osi-jug .

Razlogi za vložitev tožbe:

  • ker je dovoljenje izdano za gradnjo hitre štiripasovne tranzitne ceste s potekom čez strjena naselja Novega mesta in s poseganjem v obstoječ priključek AC NM-vzhod, načrtovano pa je bilo, da se bo na tej lokaciji zgradila mestna dvopasovna obvozna cesta s kolesarsko stezo in zazelenitvami (bulevarjem) in brez poseganja v obstoječ AC priključek. S spornim dovoljenjem bi v Novo mesto dobili TO (simbolična slika), namesto TEGA (simbolična slika);
  • ker ministrstvo trdi, da je prestavitev štiripasovne hitre ceste za 2,5 km zahodneje (iz neurbanega v urbani del Novega mesta) od potrjene (z Vladnim sklepom) najustreznejše variante samo »optimizacija« najustreznejše variante;
  • ker bo Novo mesto ujeto v obroč štiripasovnih htirih cest, ki bodo za vselej onemogočale njegov prostorski razvoj, njegovi prebivalci pa bodo nenehno izpostavljeni stalnemu hrupu in onesnaženemu zraku;
  • ker sporna trasa HC ni primerjana z nobeno alternativno traso, ki bi utemeljila to traso kot najustreznejšo z okoljskega (vpliv na hrup, zrak, vibracije), prostorskega (možnost razvoja Novega mesta), prometnega (vpliv štiriletne gradnje na obstoječ promet) in družbenega vidika (sprejemljivost v bivalnem okolju);
  • ker je alarmantna ugotovitev Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da je gradnja HC v naselju ustrezna, če si prebivalci preuredimo prostore, da ne bomo trpeli zaradi prekomernega hrupa;
  • ker dovoljenje temelji na predpisu, ki določa mejne vrednosti hrupa v okolju, ta pa je že od lani ugotovljen za neustavnega, nov pa še vedno ni bil sprejet, kljub poteku roka za sprejem, ki ga Vladi RS je določilo Ustavno sodišče RS;
  • ker zaradi neustrezne zakonodajne ureditve, civilna iniciativa ni mogla vložiti tožbe glede zgoljufane lokacije že leta 2012. To je ugotovila že Evropska komisija v letu 2016, vendar država kršitev ni sanirala, ampak je predpise kršila tudi pri izdaji gradbenega dovoljenja.

Na spletni strani smo objavili tudi gradbeno dovoljenje in informacije za Novomeščane in drugo zainteresirano javnost o tem, kako bi potekal v Novem mestu obstoječ promet v času 4-letne gradnje in o drugih vplivih v času gradnje, če bi dejansko prišlo do izvršitve gradbenega dovoljenja. Info so dostopne TUKAJ.